Képviselői beszámoló, 2021 – Első év a parlamentben

Szolgálatra jelentkeztem!

Az erdélyi magyarok érdekeinek képviselete mellett feladatomnak tartom megvédeni közösségünket, fejleszteni településeinket és a gazdaságot, illetve támogatni a családokat.

p2

2020-ban, az RMDSZ háromszéki szervezetének jelöltjeként szereztem képviselői mandátumot a bukaresti parlamentben. Azokon a területeken tudok hasznos tagja lenni az RMDSZ parlamenti csapatának, ahol szakmai tapasztalatom van, ezért elsősorban gazdasági területen tevékenykedek. A képviselőház Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának, illetve a Vállalkozásokért és Turizmusért felelős Bizottságának vagyok tagja.

Parlamenti képviselőként az elmúlt egy évben 21 törvénykezdeményezésben vettem részt, ezek közül 2 volt egyéni kezdeményezésem. A parlament plénumában 6 alkalommal szólaltam fel, 1 alkalommal fogalmaztam meg politikai nyilatkozatot szimbólumaink védelmében és 7 alkalommal intéztem kérdést különböző miniszterekhez.

Eltelt egy év

Az Önök bizalmából egy éve képviselem a bukaresti parlamentben a háromszéki polgárok és települések érdekeit. Bár a közéletben nehéz gyors eredményeket elérni, egy esztendő már elég hosszú idő ahhoz, hogy kezdjen beérni a munka gyümölcse. Fontosnak tartom, hogy az általam végzett munkáról ne csak négyévente adjak számot, ezért az interneten, a közszereplői oldalaimon folyamatosan beszámolok tevékenységemről. Hagyományt szeretnék teremteni abból, hogy mandátumom minden évében írásban adok számot az elkezdett és az elvégzett munkáról. Kérem olvassa el éves beszámolómat, fogalmazzon meg észrevételt, javaslatot.

Az RMDSZ több javaslatát sikerre vittük a parlamentben:

bullet1 Elsőként kértük az energiaárak befagyasztását és kompenzálását, hogy megvédjük a fogyasztókat az elszabaduló áraktól.
bullet1 Elfogadtuk a veszélyeztetett fogyasztó törvényét, állami támogatásokat kapnak az egyedülálló és idős emberek, a hátrányos helyzetben levő családok.
bullet1 Csökkenhet a tűzifa ára, hiszen elfogadtuk a törvényt amely az eddigi 19 százalékról 5 százalékra csökkenti a tűzifa áfáját.
bullet1 Egyszerűsítettük a közúti büntetések kifizetését: nem kell elküldeni a kifizetési bizonylatot a rendőrségnek, az önkormányzatok mentesülnek a behajtás feladata alól.

Mandátumom első évében rendre felszólaltam a képviselőház plénumában, amikor a közösségünk érdeke ezt kívánta:

bullet2 A magyar zászló védelmében szólaltam fel: véget kell vetni a nemzeti jelképeink miatti zaklatásoknak, használhassuk végre szabadon szimbólumainkat!
bullet2 A költségvetés vitáján elmondtam, hogy prioritásként kezeljük az önkormányzatok megerősítését, kapjanak állami finanszírozást. Legyen pénz a magyar közösségnek fontos beruházásokra!
bullet2 Az ország régiói közti egyenlőtlenségeket orvosolja az Országos Helyreállítási Terv (PNRR). A parlamentben is elmondtam, ez megoldást nyújt a lemaradások pótlására.

p4

Fontos döntések a bizottságokban

A képviselőház Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának, illetve a Vállalkozásokért és Turizmusért felelős Bizottságának vagyok tagja. Hetente döntünk pénzügyi jellegű törvényekről, intézkedésekről, adóügyekről, állami segélyekről, intézmények költségvetéséről és az állami büdzséről, illetve itt zajlik a pénzügyminiszterek meghallgatása.

Több kezdeményezést és módosító javaslatot fogalmaztam meg:

A járványügyi intézkedések miatt válsághelyzetbe került kis és középvállalkozások támogatásáról, a vendéglátó és szállásadó ágazatot (HoReCa) érintő állami támogatási programról, valamint arról, hogy közelebb kell vinni a közösséghez az uniós pénzalapokról szóló döntéseket.

Mandátumom első évében 21 törvénykezdeményezésben vettem részt

bullet4 Újítsuk meg alapjaiban a civil szervezetek szponzorálását: a cégek is irányíthassák át nekik az előző évben befizetett adójuk egy részét.
bullet4 Teremtsünk lehetőséget az önkormányzatoknak alkalmazásra, hogy még több uniós forrást hívhassanak le.

Mindkét kezdeményezést elfogadta a Szenátus, a képviselőházi vita zajlik.

A közös RMDSZ-es törvénykezdeményezések közül:

bullet4 Barátságosabbá tettük az adótörvénykönyvet
bullet4 Megkönnyítettük a kerékpárutak építését
bullet4 Közelebb vittük a közösséghez az uniós pénzalapokról szóló döntést
bullet4 Egyszerűsítettük a közúti büntetések kifizetését

p6

Képviselői beadványok

bullet4 A kis és középvállalkozásoknak kiírt támogatások lebonyolításáról
bullet4 A szponzorálási alap kihasználtságáról
bullet4 Az államosított ingatlanok után járó kárpótlásokról
bullet4 A hadi és politikai foglyok hozzátartozóinak kárpótlásáról
bullet4 A teherszállítási mérlegelésekről
bullet4 A Kovászna megyei állami intézményeknél észlelt kommunikációs problémákról

Szakmai találkozók

bullet3 Az Országos Bankszövetség vezetőivel egyeztettünk: úgy kell a cégeket hitelezni, hogy minél hamarabb kilábalhassanak a válságból. Egyetértettünk, hogy fontos lenne az iskolákban a pénzügyi nevelés.
bullet3 A Romániai Munkaadók Országos Szövetsége vezetőinek a sepsiszentgyörgyi önkormányzat országos szinten példaértékű gazdaságtámogató intézkedéseit mutattam be.
bullet3 A Nemzetközi Valutaalap küldöttségének részletes, angol nyelvű elemzést mutattam be Románia gazdasági helyzetéről.
bullet3 A Kovászna megyei önkormányzati vezetőkkel folyamatosan tartottam a kapcsolatot.

p10

Pénzforrások közösségünknek

Az idei költségvetés kidolgozásakor az volt az RMDSZ prioritása, hogy a száz százalékban helyben maradt személyi jövedelemadó elosztásával megerősítsük a helyi és megyei önkormányzatokat, kapjanak állami finanszírozást az alárendeltségükbe tartozó színházak, operák és filharmóniák. Ugyanakkor a válságra való tekintettel kiemelten kezeltük a munkahelyek védelmét és a kis- és közepes vállalkozások támogatását.

A költségvetésben és különböző kormányprogramokban sikerült többek közt pénzt biztosítani:

icon1

Erdélyi kórházak fejlesztésére és bővítésére

icon2

A brassói és marosvásárhelyi repülőterek fejlesztésére

icon3

Szépmezői Ipari Park fejlesztésére

icon4

A sepsiszentgyörgyi Kisstadion helyén épülő sportkomplexumra

icon5

Helyi fejlesztési projektek finanszírozására

icon6

Bölcsődékre és más fejlesztésekre

icon7

Önkormányzati alárendeltségű kulturális intézmények állami finanszírozására

Szívügyünk a család!

Az RMDSZ szeptemberi kongresszusa a családvédelem és családtámogatás jegyében szerveződött, „Szívügyünk a család” mottóval. A családügyi minisztérium létrehozása az RMDSZ javaslata és az új tárca programja az RMDSZ családvédelmi programja!

Az RMDSZ kongresszuson bemutattam a családvédelmi program általam kidolgozott gazdasági intézkedéseit

bullet3 A fiatalok kapjanak állami garanciás hitelt miután összeházasodtak, majd gyerekeik születésekor kapjanak az államtól kamattámogatást és segélyt a hitel előtörlesztésére.
bullet3 A nagycsaládosok kapjanak kamattámogatást meglévő ingatlanhitelükre, újabb gyerek születésekor támogatást a hitel előtörlesztésére.
bullet3 Támogassuk adókedvezményekkel a nagycsaládosokat, a fiatalon gyereket vállaló szülőket és a gyereküket egyedül nevelő szülőket.

p14

Parlamenti képviselői irodám Sepsiszentgyörgyön, az RMDSZ székházának földszintjén

Várom, hogy egymás kezébe adják a kilincset a háromszékiek, hogy elmondják ötleteiket, javaslataikat, panaszaikat. Igyekszem megoldásokat találni a problémákra!

Fogadóóráimon több problémát jeleztek a háromszékiek

Ezekre parlamenti képviselőként rendelkezésemre álló eszközökkel igyekeztem megoldást találni:

bullet3 Visszaszolgáltatási problémák
bullet3 Hadifoglyok utáni járandóságok
bullet3 Kis- és középvállalkozások pályázati finanszírozásai kapcsán felmerülő problémák rendezése
bullet3 Városrendezési problémák megoldása
bullet3 Zöld Ház program megvalósítása során felmerülő problémák rendezése

p16

Felszólalások ünnepségeken és megemlékezéseken

Van jövőképünk, tudjuk, hogy a szülőföldünkön akarunk megmaradni és gyarapodni! Erőt ad a munkához, hogy több forrásból tudjuk erősíteni intézményeinket, építeni az infrastruktúrát, fejleszteni a gazdaságot, és növelni az életszínvonalat.

Van ok a bizakodásra! Láthatjuk a fejlődés jeleit, ha körülnézünk településeinken. Egymást segítve és erősítve tartsunk ki, ne hagyjuk veszni anyanyelvünket, kultúránkat, szimbólumainkat, értékeinket, maradjon ez a hely gyerekeink, unokáink szülőföldje.

p18

Parlamenti képviselőként is szívügyem a szépmezői Ipari Park fejlesztése

A következő időszakban jelentős ipari fejlesztések valósulnak meg. Képviselőként is folytatom az újabb befektetők idevonzását és az ipari parkunk további fejlesztését.

A mi városunk, a mi felelősségünk!

Sepsiszentgyörgyön egyedülálló gazdaságélénkítő programokat dolgoztunk ki, amelyekkel a koronavírus járvány, a szigorító intézkedések és gazdasági válság által negatívan érintett helyi vállalkozásokat támogatjuk.

A sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak vonzó kínálata van a szépmezői Ipari Parkba betelepülő vállalkozások számára!

A kedvezményes bérleti lehetőségek és adókedvezmények mellett a betelepülő cégek beruházásait 50.000 euróval támogatja az önkormányzat, ha a pályázó kizárólag helyi beszállítónál költi el a támogatást, akár 100.000 eurót is kaphat!

p20

Írjuk együtt Háromszék jövőjét!

Munkatársaimmal együtt fontosnak tartjuk a közösségi konzultációban való személyes részvételt. Bekopogunk 50 ezer családhoz és megkérdezzük, hogy mi a véleményük és javaslatuk a településük és a megye fejlesztéséről. Megkérdezzük, hogyan vélekednek a jövő évi magyarországi választásokról.

Háromszék 2030 – közösségi konzultáció a közös, jó döntések érdekében!