Képviselői beszámoló, 2022 – Második év a parlamentben

2022-p1

Két év a parlamentben

Mindaz a bizalom, amit kaptam közösségemtől arra kötelez, hogy szolgáljam ezt a térséget, érvényesítsem a háromszéki emberek, a családok, az önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek és egyházak érdekeit a parlamentben.

Közel két év alatt kezdeményezéseim egy része beért, immár hatályos jogszabályként, reményeim szerint előre viszi a társadalom, a közösségünk ügyeit, gördülékenyebb boldogulását. Több más, általam felvállalt, fontosnak tartott törvényjavaslat, módosítás elfogadása folyamatban van.

Kötelességemnek tartom, hogy Önöknek évente számot adjak a munkámról, a világhálón, a közösségi oldalaimon folyamatosan beszámolok tevékenységemről. Minden év elején – ez alkalommal, másodszor – írásban összegzem az elkezdett és az elvégzett feladatokat. Kérem olvassa el éves beszámolómat, fogalmazza meg észrevételeit, javaslatait!

2022-p2

A mandátum felénél

A háromszéki magyar emberek megbízásából, az RMDSZ parlamenti képviselőjeként azért dolgozom, hogy hangot adjak közösségünknek a bukaresti parlamentben, és hazahozzam a parlamenti és kormányzati jelenlét előnyeit szülőföldünkre. Célom és feladatom, hogy Kovászna megye olyan térség legyen, ahol jó élni, jó ide hazajönni és jó itt jövőt megalapozni!

Azokon a területeken tudok hasznos tagja lenni az RMDSZ parlamenti csapatának, ahol szakmai tapasztalatom van, ezért elsősorban gazdasági területen tevékenykedek. A képviselőház Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának vagyok tagja, illetve a Vállalkozásügyi és Turizmusért felelős Bizottságának a titkára.

Parlamenti képviselői mandátumom felénél az elmúlt két évben 52 törvénykezdeményezésben vettem részt, ezek közül 4 egyéni kezdeményezésem volt: a szponzorálási törvény, az önkormányzatoknál az alkalmazás megkönnyítése, a sportklubok finanszírozásának rendezése és az élelmiszer-pazarlás elleni törvény.

A parlament plénumában 16 alkalommal szólaltam fel, 1 alkalommal fogalmaztam meg politikai nyilatkozatot szimbólumaink védelmében és 11 alkalommal intéztem kérdést különböző miniszterekhez. Emellett az elmúlt két évben számtalan módosító javaslatot fogalmaztam meg a bizottságokban és plénumban különböző kormányhatározatokhoz és törvénytervezetekhez.

Eredmények a törvényhozásban

Mandátumom két évében 52 törvénykezdeményezésben vettem részt

bullet1 A szponzorálási törvényem alapjaiban megújította a civil szervezetek és egyházak támogatását: a cégek átirányíthatják az előző évben befizetett adójuk egy részét. Az államkasszában maradt, évente mintegy 2 milliárd lej nagyobb eséllyel jut el a civilekhez és az egyházakhoz.
bullet1 Életbe lépett az általam kezdeményezett törvény, amely tehermentesíti a színházakat fenntartó önkormányzatokat és lehetővé teszi, hogy újabb alkalmazottakat foglalkoztassanak a település fejlesztése érdekében.
bullet1 Törvénytervezetem lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok tagdíj fizetés által biztosítsák a sportegyesületeik működését.
bullet1 Az élelmiszer-pazarlás csökkentéséről szóló tervezet alapján, az élelmiszertöbblet szétosztásra kerülhet, mielőtt hulladék válna belőle. Olcsóbban lesz megvásárolható az olyan élelmiszer, amely közel van a lejárati határidőhöz.

Fontos döntések a parlamenti bizottságokban

bullet2 Kiterjesztettük a bankkártyás és online fizetést.
bullet2 Áfa-csökkentéssel ösztönözzük a napelemes és hőszivattyús rendszerek telepítését.
bullet2 Magasabb minimálbért és számos adókedvezményt kapnak a mezőgazdaságban, élelmiszer- és építőiparban dolgozók.
bullet2 A képviselőház pénzügyi és költségvetési bizottságban rámutattam: nem értünk egyet azzal, hogy többletadót vessenek ki a munkára.
bullet2 Javaslatomra sikerült megmenteni az Új Ház – régi nevén Első Ház – programot, amely számos fiatal család számára biztosítja a lakhatást.
bullet2 Megfeleztük a kisüzemi „pálinkaadót”, elérhetőbb ára lehet a finom erdélyi pálinkának.
bullet2 Évi 400 eurós támogatásban részesülhetnek az alkalmazottak, amennyiben ezt az összeget sportolásra, vagy terápiás kezelésekre fordítják.
bullet2 A járványból és háborús helyzetből hasznot húzó vállalatok extraprofitjának megadózására tettem javaslatot, hogy az államnak legyen pénze megvédeni azt, aki válság idején védelemre szorul.
bullet2 A 2023-as évi költségvetés vitáján azt kértem: figyeljünk hangsúlyosan az önkormányzatok helyzetére. A költségvetésben megtaláltuk azokat a forrásokat, amelyekkel az önkormányzatok bevételeit pótolni tudjuk.

2022-p3

Az RMDSZ több javaslatát, csapatként vittük sikerre a parlamentben

Az elmúlt év kihívása volt kordában tartani az energia és üzemanyag árakat és az inflációt.

bullet4 Elsőként kértük az energiaárak kompenzálását és életbe lépett a törvény, amely rögzíti a villamosenergia és földgáz felső határának értékét egészen 2025. március 31-ig.
bullet4 Az RMDSZ szívügyének tekinti és támogatja a nyugdíjasokat: 12,5 százalékponttal, 1.784 lejre növeltük a nyugdíjpont értékét 2023. január elsejétől.
bullet4 További segítséget nyújtunk a kisnyugdíjasoknak: az 1500 lej alatti nyugdíjasok 1000 lej, az 1501-2000 lej közötti nyugdíjjal rendelkezők 800 lej, a 2001 és 3000 lej közötti jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok pedig 600 lej plusztámogatást kapnak.
bullet4 Azok a nyugdíjasok, akiknek 1700 lej alatt van a jövedelmük, kéthavonta 250 lej értékű szociális utalványt kapnak.
bullet4 Segítséget nyújtunk az energiaszámlák kifizetésére a 60 év fölötti, 2000 lej alatti nyugdíjasoknak. Ők 2023-ban két részletben, 1400 lej nyugdíj kiegészítést kapnak háztartásonként.
bullet4 A fogyatékkal élők 13. havi juttatást kapnak, valamint az inflációhoz igazítják a háborús veteránok és azok özvegyeinek juttatását.
bullet4 A gyermekpénzt is az infláció növekedéséhez igazítjuk 2023-ban
bullet4 Az RMDSZ munkacsoportjában – amelynek jómagam is tagja voltam – családvédelmi cselekvési tervet dolgoztunk ki. Olyan áttörést akarunk megvalósítani, melynek révén a társadalom lehetőségként kezeli a családalapítást és gyermekvállalást, nem kockázati tényezőként.
bullet4 A közbeszerzési törvény módosításával felpörgettük a közberuházásokat és az uniós pénzek lehívását, megnöveltük a direkt beszerzés összeghatárát, lehetővé tettük a kivitelező gyors cseréjét, ha a munkálat elakad.
bullet4 Felgyorsítjuk a közmeghallgatások folyamatát! Törvénymódosító javaslataim hatékonyabbá tennék az önkormányzatok döntései előtt kötelező közmeghallgatások lebonyolítását.

2022-p4

2022-ben is felszólaltam a képviselőház plénumában, valahányszor közösségünk érdeke ezt kívánta:

bullet4 A költségvetés vitáján elmondtam: alapvető célkitűzésünk a kiszolgáltatottak védelme és a családok támogatása. Prioritásként kezeltük az önkormányzatok megfelelő állami finanszírozását, hogy legyen pénz a közösség számára fontos beruházásokra.
bullet4 A színházakat, operákat és filharmóniákat fenntartó önkormányzatok számára fontos törvényt tartottam fenn a parlamentben, amely megteremtette a lehetőséget, hogy a polgármesteri hivatalok szakembereket alkalmazzanak a települések fejlesztése érdekében.
bullet4 Fenntartottam a pénzügyi és költségvetési bizottságban megfogalmazott javaslatomat, amely által megakadályoztuk az Első Házként ismert Új Otthon program kedvezőtlen átalakítását a parlamentben.
bullet4 Rámutattam: az offshore-törvény megteremti a jogi keretet ahhoz, hogy kiaknázzuk a fekete-tengeri földgáz tartalékokat, ezáltal csökkentsük az ország energetikai függőségét.
bullet4 Az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) beruházásait kiemelten kell kezelni, mert azoknak jótékony hatása van az ország gazdaságára és a közösség életére, mutattam rá parlamenti felszólalásomban.

Pénzforrások közösségünknek

Az idei költségvetés kidolgozásakor az volt az RMDSZ prioritása, hogy a száz százalékban helyben maradt személyi jövedelemadó elosztásával megerősítsük a helyi és megyei önkormányzatokat, kapjanak állami finanszírozást az alárendeltségükbe tartozó színházak, operák és filharmóniák. Ugyanakkor a válságra való tekintettel kiemelten kezeltük a munkahelyek védelmét és a kis- és közepes vállalkozások támogatását.

2022-p5

A költségvetésben és különböző kormányprogramokban sikerült pénzt biztosítani:

icon1

Háromszéki kórházak fejlesztésére

icon2

A brassói repülőtér fejlesztésére

icon3

Szépmezői Ipari Park fejlesztésére

icon4

A sepsiszentgyörgyi Kisstadion helyén épülő sportkomplexumra

icon5

Megyei útjavításokra

icon6

Bölcsődékre

icon7

Önkormányzati alárendeltségű kulturális intézmények állami finanszírozására

icon8

Családvédelmi programokra

icon9

Szolgálati és szociális lakások építésére

icon10

Iskolák felújítására

icon11

Munkahelyek védelmére

icon12

Egyházi beruházásokra

Felelősségvállalás közösségünkért

2022-p6

 • Elindítottuk a „Segítsd a helyit!” közösségi kampányt és a www.segitsdahelyit.ro honlapot, hogy segítsük a vállalkozókat abban, hogy a fel nem használt szponzoralap átirányításával jelentős összeg jusson el civil szervezetekhez és egyházakhoz.

 • Népszerűsítettem a népszámlálás lebonyolítását és képviselő kabinetem tagjai aktívan segítették a hozzánk fordulókat a népszámlálási kérdőívek helyes kitöltésében.

 • A háromszéki RMDSZ segített a kárpátaljai magyarokon, az ukrajnai bajba jutottakon.

 • Számos háromszéki látogatói csoportot fogadtam a bukaresti parlamentben.

 • Egyetemistákból álló csapatot mentoráltam a parlamentben.

Ünnepeink és megemlékezéseink

2022-p7

 • Március 15: a szabadságot csak békében élhetjük meg!

 • Az aradi vértanúk, a szabadságharc mártírjai a jövőbe vetett hit, a hazaszeretet, a szabadság üzenetét közvetítik.

 • Az 1956-os forradalom és szabadságharc a bizakodás szimbóluma és ez az amire most, ebben a tótágast állt világban leginkább szükségünk van, mondtam el a sepsiszentgyörgyi ‘56-os megemlékezésen.

 • Hálaadó istentisztelet keretében vette használatba felújított orgonáját a kökösi református gyülekezet.

 • A kiválóságot ünnepeltük a legeredményesebb háromszéki vállalkozók gáláján.

Rendezvények és sajtómegjelenések

2022-p8

 • Újra rockzenészként álltam a színpadon: két évtized után a Semaphore együttessel ültem dobok mögé, hogy hangot adjunk Zilahi Csaba – Erdélyi MagyaRock című rocktörténeti könyvének a SepsiBook könyvvásáron és irodalmi fesztiválon.

 • Székelyföld előre megy, vagy hátra? A térség gazdasági jövőképéről és kitörési lehetőségeiről beszéltem Tusványoson.

 • A sportról, mint az ambícióra és kitartásra nevelés eszközéről beszéltem a Sepsi Tabakó Fesztiválon.

 • Az RMDSZ és a Magyar Ifjúsági Értekezlet – MIÉRT által Homoródfürdőn szervezett országos Edzőtáborban a fiataloknak azt tanácsoltam: legjobb, ha saját magukba fektetnek, képezik magukat, okleveleket szereznek.

 • Erdély legjobb pálinkáit díjaztuk a Sepsiszentgyörgyön első alkalommal megrendezett Transylvanian Spirit versenyen.

 • Több tucat alkalommal beszéltem közösségi, gazdasági, pénzügyi kérdésekről a magyar és román tévéknek, rádióknak, napilapoknak és online hírportáloknak.

Szakmai találkozók

2022-p9

 • Brüsszelben tartottuk az RMDSZ parlamenti képviselőinek és szenátorainak együttes frakcióülését.

 • Tervezzük. Építjük. Szeretjük Háromszéket! A RMDSZ – Háromszéki Képviselők Tanácsán adtam számot eddigi munkámról, kihívásokról, eredményekről.

 • Erős önkormányzat, erős közösség! Az Országos Önkormányzati Tanács képviselőivel találkozott az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakciója.

 • A Koreai Köztársaság (Dél-Korea) parlamenti delegációját fogadtam a Képviselőházban.

 • Az Aspen Intézet szervezésében az elszegényedés és a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentésének lehetőségeiről tanácskoztunk.

 • Az Aspen Intézet éves díjátadó gáláján bemutattam az élelmiszer-pazarlás megfékezését célzó, többpárti törvénykezdeményezésünket.

 • Az élelmiszer-adományozás elősegítéséről és az élelmiszer-pazarlás megelőzéséről beszéltem az Európai Élelmiszerbankok Szövetsége (FEBA) éves fórumán.

Szívügyem a szépmezői Ipari Park fejlesztése

2022-p10

Bemutattuk a szépmezői ipari parkot Lázár Jánosnak, Magyarország Kormánya építési és beruházási miniszterének.

Sorra nőnek ki a földből a szépmezői Ipari Park létesítményei és a következő időszakban jelentős ipari fejlesztések valósulnak meg. Képviselőként is folytatom az újabb befektetők idevonzását és az ipari parkunk fejlesztését.

Példaértékű az Agro Electrosistems cég története és tevékenysége. Ma már az Ipari Parkban megépített termelőcsarnokban készítik saját fejlesztésű villanypásztoraikat, tucatnyi alkalmazottat foglalkoztatnak és meghatározó szereplői az ágazatnak.

Időkapszula került a szépmezői Ipari Parkban épülő Eurotrade Kft. beruházásának alapjába. Magyarország legelső járműkereskedő vállalkozása 3 millió eurós beruházást valósít meg és indulásként 25 személynek biztosít munkahelyet. Az ünnepségen Szücs Attila tulajdonos, Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökével, Tamás Sándor, a Kovászna Megye Tanácsának elnökével és Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármesterével közösen időkapszulát helyezett el az új létesítmény alapjába.

Mindig nyitott vagyok a problémák megoldására!

2022-p11

Fogadóórát minden pénteken 12 és 14 óra között tartok. Panaszaikkal, észrevételeikkel, javaslataikkal az előzetesen bejelentkező érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi székhelyén, a Martinovits Ignác utca, 2 szám alatt (Beör palota) a földszinten lévő képviselői irodámban fogadom.